Wat moet ik doen als ik onjuistheden of inconsistenties in mijn medische dossiers opmerk?

Modified on Tue, 12 Sep 2023 at 11:59 AM

Als u onjuistheden of inconsistenties in uw medische dossiers opmerkt, is het belangrijk om rechtstreeks contact op te nemen met uw zorgverlener. Zij zullen u kunnen helpen om eventuele fouten te corrigeren en uw dossiers dienovereenkomstig bij te werken. Het kan zijn dat u ondersteunende documentatie of aanvullende informatie moet verstrekken om uw verzoek om correcties te ondersteunen.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article